A-Z Home
  • acasă
  • companii
  • rubrici
  • căutare
Termenii şi condiţiile site-ului A-Z.md

Odată ce accesaţi site-ul a-z.md, dumneavoastră sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile specificate în acest Regulament. Regulamentul constituie singurul acord între a-z.md şi dvs. Acest Regulament la necesitate, poate fi schimbat în orice timp fără a vă informa în prealabil pe dvs. Cel mai recent Regulament întotdeauna este publicat pe site-ul a-z.md.

Drepturile de autor

Conţinutul, imaginile, materialul video, design-ul, logourile, nume de produse reprezintă informaţii legate de site, sunt protejate de drepturile de autor, de firmă şi orice alte drepturi (inclusiv intelectuale şi nu numai) ce se aplică în acest caz. Copierea, redistribuirea, folosirea sau publicarea oricăror din aceste informaţii sau o parte din content, este strict interzis. Vizualizând conţinutul, documente sau orice alte materiale publicate pe Site nu vă acorda nici un drept de proprietate.

Parteneri A-Z.md

Reprezintă Persoana juridică, titular al produselor/seviciilor prezentate pe site-ul a-z.md.

Simboluri

Simbolurile "www.a-z.md", "A ∞ Z", şi altelele sunt semnele noastre distinctive înregistrate oficial ce ne identifică ca entitate şi organizaţie. Alte produse şi nume de companii menţionate pe Site pot fi mărci înregistrate ale respectivilor deţinători, persoane terţe, persoane juridice şi fizice.

A INFO Z Media SRL
© 2012 - 2018 Toate drepturile rezervate

Administratori site:

A INFO Z Media

a-z.md@yandex.ru